Fönsterputs

Eco Clean erbjuder fönsterputs för både företag och privatpersoner i Göteborg. Fönsterputs kan beställas som en engångstjänst, exempelvis vid flyttstädning, eller som abonnemangstjänst. Man kan välja fönsterputs av endast utsida eller insida, tvåsidig fönsterputs och puts av mellanglas, ofta kallad fyrsidig eller sexsidig puts. Givetvis kan man även välja till rengöring av persienner, fönsterkarmar, fönsterbrädor och fönsterbleck samt borttagning av exempelvis färgstänk. Vi har all nödvändig utrustning och kompetens för höghöjdsarbeten eller där det är svårt att komma åt. Pris för lift eller annan specialutrustning specificeras alltid i offerten.

Inför din fönsterputs

För att minimera risken för arbetsplatsolyckor och förslitningsskador är det viktigt att ni plockar bort möbler, föremål och eventuellt gardiner kring fönstren som ska putsas. Är det svårt att komma fram till fönstren bör även möbler flyttas undan. Detta gör även att du som kund inte riskerar att saker går sönder eller blir nedstänkta av putsvatten när vi arbetar. Skulle ni vilja att vi plockar bort möbler och föremål vänligen tala om detta när ni beställer fönsterputs. På så sätt kan vi göra en korrekt bedömning av hur lång tid arbetet kommer att ta.

Nöjd kund-garanti

Har du anmärkningar på det utförda arbetet hör av dig till din kontaktperson via e-post (eller till kontakt@ecocleangbg.se) så återkommer vi till dig med förslag på en lösning. Kontaktpersonen kontaktar dig dagen efter (alt. efter helgen vid fredagsstädning) den första städningen gjorts för att gå igenom resultatet. Garantin gäller för städning enligt checklistan. Garantin gäller 48 timmar efter utförd städning.

Försäkring

Vi är försäkrade hos Länsförsäkringar med ansvarsförsäkring och företagsförsäkring så att ni kan känna er trygga om olyckan skulle vara framme. Även all vår personal är försäkrade till, från och under arbetet. Vår utrustning är godkänd för ändamålet och besiktigas regelbundet för att garantera personalens säkerhet.